امروز: یکشنبه 30 دی 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

نقشه برداری در ایران

نقشه برداری در ایران دسته: عمران
بازدید: 8 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 207 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 22

دستکاری اطلاعات مدیریت اطلاعات پرسش و پاسخ و تجزیه و تحلیل اطلاعات تکنولوژیهای مرتبط با GIS سیستمهای تولید نقشه رقومی (CAD) سنجش از راه دور (Remote Sensing) سیستمهای مدیریت پایگاه داده (DBMS) دلا‌یل استفاده از GIS محدودیتهای استفاده از روشهای سنتی تعریف علم توپولوژی تعریف توپولوژی در GIS کاربرد های GIS سیستم موقعیت یابی جهانی چ

قیمت فایل فقط 14,300 تومان

خرید

نقشه برداری در ایران

ایرانیانباستان نقش برجسته‌ای در پایه گذاری علمنقشهبرداریداشته اند. اکتشافات دریایی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید اینمطلب است . در ایران باستان می‌‌توانستندعرض جغرافیاییرا تعیین کنند ولی تعیینطول جغرافیاییبا دشواری بسیار همراه بودهاست .آنها برای مسافرتهای خود نیاز به نقشه داشتند و نقشه هایی نیز بدون توجه بهفواصل رسم می شده است .تعیین موقعیت در روی زمین و فراهم آوردن هر گونه نقشه درجهان باستان نیز نیاز به در دست داشتن ابزارها و بهره وری ا ز قواعدی داشته است .مصریان روشهایی برای اندازه گیری ارتفاع بین دو نقطه و تعیین فاصله افقی آندوداشته‌اند طناب، ترازو گونیا از ابزارهای نخستین نقشه برداری بوده‌اند و کم کم ترازو خط کش و پرگار به آن افزوده گشت.

دانشمندان ایرانی به کمک استرلاب عرض جغرافیایی و بااستفاده از ساعت آبی طول جغرافیایی را در هر نقطه از مرز اندازه گیری می‌‌کردند. ابوریحان بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی در زمینه‌های گوناگون اندازه گیری نجومی ،وفواصل بین شهرها ،مطالعات بسیار ارزنده‌ای انجام داده است نقشه برداران قدیم برایتعیین امتداد، فاصله و زاویه وسایلی ساخته بودند که نخستین آنها ریسمان بود وهمچنین برای تعیین تراز افقی تراز هایی ساخته بودند و این تراز در طول تاریخ فرمهایگوناگونی به خود گرفته است. کهن‌ترین آن تراز آبی بوده است که نوع تکامل یافته ترآن همان شیلنگ تراز است که بناهای امروزی از آن استفاده می‌‌کنند.

دوربین تئودولیت

کرجی دانشمندایرانی مخترع دستگاههای با ارزشی بوده است. وی را می‌‌توان مخترع نخستیندوربین تئودولیتبه شمار آورد. وی صفحه‌ایرا مدرج کرده و لوله‌ای با قابلیت گردش 360 درجه برروی آن سوار کرد و این صفحه توسطزنجیری آویزان می‌‌شد و توسط شاقولی بر روی آن عمود می‌شد که با آن زوایای بین دونقطه را می‌‌خواند و با استفاده از تئوریهای مثلثات ارتفاع کوه ها و اختلاف بلندیها را بدست می‌‌آورد ..اختراع قطب نما را نیزبه ایرانیان نسبت می‌‌دهند.

مفهوم GIS

مخفف Geographic Information System به معنی سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد.
سیستم اطلاعاتجغرافیایی (GIS) بستری برای ذخیره ، نگهداری ، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعاتجغرافیایی می باشد و جهت کار همزمان با داده هایی که وابستگی مکانی (جغرافیایی) وتوصیفی دارند، طراحی شده است.
برای بهره گیری صحیح از قابلیتهای یک GIS، دردرجه اول نیاز به درک صحیح از سیستم GIS و سپس ساختار اطلاعات در آن میباشد.جهتپیاده سازی یک سیستم GIS ، توجه به ماهیت و ساختار اطلاعات جغرافیایی متشکله آن کهرکن اساسی هر سیستمGIS را تشکیل داده و توانمندیها و پتانسیلهای آن را تعیین میکند،اجتناب ناپذیر است.
سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) یک سیستم کامپیوتر مبنا میباشد که به عنوان یک مجموعه متشکل از سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات جغرافیایی،نیروی انسانی و مدلهای پردازش داده، به منظور تولید، ذخیره سازی، نمایش، بازاریابی،پردازش، بهنگام رسانی و... اطلاعات جغرافیایی مربوط به عوارض و پدیده های مختلف،مورد استفاده قرارمی گیرد.

وظایف اصلی یک سیستماطلاعات جغرافیایی
یک سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS)، اصولاً شش فعالیتاصلی زیر را شامل می‌شود‌:
• ورود اطلاعات
• دستکاری و ویرایش اطلاعات
• مدیریت اطلاعات
• پرسش و پاسخ و تجربه و تحلیل اطلاعات
• نمایشاطلاعات

ورود اطلاعات

قبل از آنکه اطلاعاتجغرافیایی بتوانند وارد محیط GIS شده و مورد استفاده قرار گیرند، می بایست ایناطلاعات به فرمت و ساختار رقومی قابل قبول سیستم GIS، تعدیل شوند.
منابع تولیدکننده اطلاعات مورد نیاز یک سیستم GIS :
• تصاویر ماهواره ای و تکنیکهای سنجشاز دور
• عکسهای هوایی و تکنیکهای فتوگرامتری
• نقشه برداری کلاسیک
• سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) 

قیمت فایل فقط 14,300 تومان

خرید

برچسب ها : نقشه برداری در ایران , دوربین تئودولیت , مفهوم GIS , دستکاری اطلاعات , مدیریت اطلاعات , پرسش و پاسخ و تجزیه و تحلیل اطلاعات , تکنولوژیهای مرتبط با GIS , سیستمهای تولید نقشه رقومی CAD , سنجش از راه دور Remote Sensing , سیستمهای مدیریت پایگاه داده DBMS , دلا‌یل استفاده از GIS , محدودیتهای استفاده از روشهای سنتی , تعریف علم توپولوژی , تعریف توپولوژی در GIS , کا

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر